top of page

contemporary jewelery - intro

BEYOND IDEAS

OMNIA VANITAS,
 

съвременна бижутерия, европейски дизайн на бижута, дизайнерски бижута, български авторски бижута, авангардни бижута, експериментални бижута, v & v галерия, уникатни бижута, накити ръчна изработка, рециклирани бижута, барамо.арт, елица баръмова

СЪВРЕМЕННАТА БИЖУТЕРИЯ Е КОНЦЕПТУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ. ТЯ СЕ ЕМАНЦИПИРА ОТ СТАРАТА УТИЛИТАРНА ФУНКЦИЯ. ОЗНАЧАВА ПОВЕЧЕ ОТ СУБЕКТИВНО РАЗБИРАНЕ ЗА КРАСОТА, МАРКЕР ЗА СОЦИАЛЕН И ЛИЧЕН СТАТУТ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ВЕЧЕ Е НЕЩО КАТО АРТИСТИЧЕН ДИСПЛЕЙ С ОТВОРЕНИ ВАЛЕНЦИИ.
НА МЯСТОТО НА ОГЪРЛИЦАТА СЕ ПОЯВЯВА ВИД ИНСТАЛАЦИЯ, ИЛИ ОБЕКТ, КОЙТО БИ МОГЪЛ ДА ПРОВОКИРА И ДА ПОСТАВИ БЕЗЦЕРЕМОННО ВЪПРОС… БРОШКАТА Е СЪС СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ ОКОЛО ТЯЛОТО, НЕЩО КАТО СКУЛПТУРА, СЛОЖИШ ЛИ Я НА МАСАТА, ЗАПОЧВА ДА ЖИВЕЕ СОБСТВЕН ЖИВОТ. СЪВРЕМЕННАТА БИЖУТЕРИЯ СЕ КЛАСИФИЦИРА КАТО ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО (А НЕ КАТО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗАНАЯТ), ОТДАВАЙКИ НА ИДЕЯТА ПО-ВАЖНО МЯСТО ОТ МАТЕРИАЛА И НЕГОВАТА СКЪПОЦЕННОСТ. АКЦЕНТЪТ Е ВЪРХУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ И СЪЧЕТАВАНЕ ДА РЕЧЕМ МЕЖДУ ТРАЙНИ, СКЪПОЦЕННИ СУРОВИНИ И НЕТРАЙНИ МАТЕРИАЛИ; РЕЦИКЛИРАНЕ. ИЗБОРЪТ НА МАТЕРИАЛ Е ВАЖЕН И РЕПЕРИРА ИДЕЯТА.

bottom of page