top of page

КОЛЕКЦИЯ „ПОЕЗИЯ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ“. РИТУАЛНИ ОБЕКТИ

КОЛЕКЦИЯ ПОЕЗИЯ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. РИТУАЛНИ ОБЕКТИ        
● Колекцията е вдъхновена от ежедневието и репетитивните активности. Това може да се превъне в рутина или да бъде мелодия с ритъм – въпрос на избор и креативна нагласа.
● НЕВИННО ОКО*, ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА НАБЛЮДАВАШ! ИЗБЕРИ ТВОЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ ПОЗНАТИТЕ ВЕЧЕ НЕЩА.
● ДА ПРЕВЪРНЕШ В РИТУАЛ БАНАЛНОТО, е път към по-различна гледна точка, в осъзнаване на едно друго присъствие. Създаването на личен ритуал е интимно общуване със себе си и своето начало. Ритуалният обект е концептуален носител, еманципиран от украсителната си функция. Дали е „кацнал“ някъде по тялото, защото идеите имат криле, като камерна инсталация или е някъде наоколо, ритуалният обект не губи своята идеална функция на препратка.
● Избраният материал – помеднени ламинати (платки) цитира фрагментарно една техническа естетика (от не живата природа, създадена от човека), която скъсява дистанции в географски смисъл и ги увеличава във виртуален. Естетика, която те издига до дистанцията на птича перспектива към светлините на който и да е град и се превръща в перспектива на лична отвореност.

------------------------------------------------------------
* невинно око – понятие, въведено от Джон Ръскин за импресионистите. „Почти да симулираме възвърналото се зрение на слепец и да „записваме“ новите усещания като цветови модели, без да вземем предвид информационно или културно съдържание“ (Сезан)

© 2018  Елица Барамó

Бижута дизайн / колекция Поезия на ИИ

bottom of page