top of page

ПОСТ-ИКАР

 

ТЕОРЕМА ПКТ 

Крилата на Икар се топят, слънцето грее безцеремонно.
Гравитацията го захвърля обратно на земята.
Изсипва се от небето право върху инвалидния стол.
Столът на колела може да е извинение за невъзможност във физическия свят, но не и за страха от нов полет.
Раят е загубен.

(потребност от концептуален текст)

Вербалното и визуалното си поделят териториите съзнание и подсъзнание.
Езикът (вербалното), в качеството си на конвенция, предава смисъла и сигнала до рационалния пулт. „Електрическата верига“ тръгва от рациото и би могла да достигне до емоцията на възприемащия.

Визуалното има директен вход на емоционално ниво. Едва след това визуалните символи насочват смислово; образът, опредметен в артефакт се възприема преди вербалното
(дори подходът да е абстрактен).

Концептуалният текст не просто интерпретира визуалното, а задава неговата координатна система. Той подготвя втората фаза на визуалното възприятие в посока на обективиране и прави възможно oбговарянето на едно субективно ниво, каквото е сетивното.


Доказателство (хронологично) на теорема Потребност от Концептуален Текст:
1А. Възприемане на визуалната творба (без концепция 1)
1Б. Възприемане на визуалната творба (с концепция 1, авторовото послание)
2.    Възприемане на визуалната творба (с концепция 2, като пример за различните интерпретации на зрителите)

NB    Концептуалният текст прави директна връзка артист - зрител (регламентира отговорността
на автора, което не изключва вторичното съавторство на зрителя)

 


Концепция 1_ ПОСТ-ИКАР

formula-bg.jpg

Концепция 2_ГРАВИТАЦИЯ ...ПО ИЗБОР
        Всеки търпи гравитация като физическо условие.
        Духовната гравитация е с антагонистична посока на притегляне към ноосферата и еманациите на Единното* (идеите на Плотин за непознаваемото Първосъществуващо). Разпънати. Тя е въпрос на личната заработка – свободна воля. Драматургичният конфликт е спектакъл на волята (F. Brunetiere)
        Усещането за излизане от зоната на комфорт може да е парадоксално. И разбираме, че в наша гравитация се е превърнало това, от което сме искали да се отървем неистово…

       

 m         e             m           e             n             t             o                                                  ТКИД  това което искаме да докажем

Изящни изкуства / предстоящи проекти

© 2018  Елица Барамó

bottom of page