top of page


„БОРБА ЗА ОПТИЧНО УДОВОЛСТВИЕ - (KM7)  „ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И КОМУНИКАЦИЯТА.“ -(Ф. АПЕЛOИГ)  „ДА ОТГОВОРИШ НА ВЪПРОСА С НОВ ВЪПРОС В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Е ФОРМА НА КУРТОАЗИЯ… МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕРЕБРАЛНА УСМИВКА СЛЕД УГОЩЕНИЕ НА ДУШАТА, ЙЕРАРХИЗИРАНЕ И СИНТЕЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА. ИЛИ ПЪК НЕПРЕДУБЕДЕНИ И ПОСТ-ИРОНИЧНИ ВЪПРОСИ НА ОРИЕНТАЦИЯТА И ИДЕНТИЧНОСТТА.“ - (БАРАМÓ) „ДИЗАЙНЕРЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДИЗВИКА ЕСТЕТИЧЕСКИ КЛИЕНТА ДО ГРАНИЧНАТА ЗОНА НА НЕГОВИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ“ - (ФАРОУ ДИЗАЙН)  „ГРАФИЧНИЯТ ДИЗАЙН Е МЕТА-ЕЗИК, ЧИСТ ПОТЕНЦИАЛ.“ - (АБЪТ МИЛЪР)  „STYLE = FART“ - (ШОКИРА СТ. САГМАЙСТЪР)  „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: РАЗПОЗНАВАШ ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЯ ˃˃˃ РАЗПОЗНАВАШ ЗНАКА (ОЗНАЧЕНОТО) И ПРЕ-ОЗНАЧАВАНЕТО˃˃˃ РАЗПОЗНАВАШ ДИЗАЙН И ГРАФИКА“ - (П. ДИ СЮЛО)  „КОМУНИКАЦИЯ, КОЯТО НЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ШАНСА, НЯМА НИКАКЪВ ШАНС.“ -  (К. СЕГУРА)

ГРАФИЧНИЯТ ДИЗАЙН Е … 

bottom of page