top of page

Късометраженият филм се реализира с подкрепата на Столична община - София.
Главни „действащи лица“ са живописните композиции от проект „Архитекта“. Картините са в нова реалност, приведени в движение и озвучени с концептуалните ми текстове. Текстовете не обясняват картините. Картините не илюстрират текстовете. Взаимно се интерпретират. Движенията носят смисъл, не са просто естетика. Картините от обект стават субект. Това е пионерски акт, назован „арт ре-сюрекция“ (възкресение на художественото изображение) от проф. Делчев.
Във втората част видео арт-ът „Ноумен (Noumenon)“ тематизира творческата инвенция. Фокусира върху отрицателната воля за отказ от определени свободи в полза на идеята.
Идея, сценарий, пърформанс и живопис - Елица Барамó. Музика и пост продукция - Енил Енчев; превод и текста чете - Нели Чалъкова; критичен текст на проф. д.ф.н. Красимир Делчев.

#Солидарност_В_Културата

bottom of page