top of page

барамо.арт, елица барамова, съвременна бижутерия, Европейски дизайн бижута, концептуални рециклирани бижута, авторски бижута, бижута медна галванизация, обжé трувé бижута, авторски обици, авторска брошка, авторско колие

КОЛЕКЦИЯ ПРИРОДНИ ФИКЦИИ

КОЛЕКЦИЯ ПРИРОДНИ ФИКЦИИ                 ●  Колекцията е резултат от едно последователно общуване с природата. Нейната изобилност, безкрайно разнообразие, съчетано с целесъобразност, хармоничност и усещане за нетленност. В медитативно съзерцание формите преливат, създават една нереалност, близка до фикцията и визионерството. Нещо като пътуване във времето и пространството, паралелни светове, рисувана на ум картина, продължение на силовите линии на Творението.    ● Колекцията ползва objet trouvé, чрез рециклиране или чрез процес на медна галванизация. Фокусът е върху някои структури на природни материали като повтарящите се спирали на съзиданието, търсейки идентичността в привидно подобното.

Съвременна бижутерия/ колекция Природни фикции 

© 2018  Елица Барамó

bottom of page