top of page

● Проект „Архитектът“ докосва екзистенциални въпроси с разговорна лекота. Вечната тема за връзката между дух и материя, духовните състояния и движения, разположени в различни хронотопоси (*време и място на действието). Авторката визуализира човешката екзистенция като каменна скулптура в процес на изграждане. Монолитът е избран като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Камъкът постепенно придобива форма и индивидуалност според духовната ни заработка, избори  и плановете на Великия Архитект.    
●„Утаяване в процес“ е ноу-хау на авторката- език за визуално описание на формата и нейното съдържание. Техниката е акрил и пастел върху хартия.

● Минималистично излъчване, силни светлинни контрасти, фини цветови нюанси и дефинитивни композиции превръщат идеята във форма. 
● Сред звезден прах Архитектът конструира потенциала на всяка шепа пръст. Индивидът е замислен като монолитно цяло, а наносите на времето изграждат личността като изпитание за свободната воля. Тя е асансьорът към светлия и осъществен Аз. Независимо от междуетажията, на които може да спре, всеки човек е достоен в перспективата на своето развитие. Човек може да старее като катедрала, с гръб към страха от непознатото, осъзнавайки различните форми на живот. Денят се сменя с нощ, за да настъпи отново утро; щом е пролет - пак ще бъде… вечният кръговрат ни води по спиралата около оста.   
● Композициите са придружени от кратък концептуален текст, който дава възможни насоки за тълкуване на символичната тема на съобщението.
(изглед в разширен режим)               куратор Барамó

       
Проект "Архитектът" - изложен в галерия [a] cube contemporary 2018, София; Armory art weeks 2017, Ню Йорк / САЩ

критични студии
bottom of page