PARALLEL REALITY PROJECT

● Проектът трансформира усещането за българска идентичност през авторската призма. Абстрактните живописни композиции са насложени с фотографии от българската природа (като структури) или градски образи. Обектността е свързана с визуални символи и присъствието им в езиковата семантика. Посланието препраща към съзидателната енергия на словото, авторефлексията и принадлежността. 
Паралелните реалности осъществяват едновременно всички възможности като физически и ментални структури. Без undo. ● Кое е началото на всички възможности? Къде е входът в градината с разклоняващи се пътеки?


Или пък паралелните реалности са физическа страна на прераждането, когато можеш да избираш нов живот.  ● Какво трябва да е отношението оригинал – копие? Съвременният човек съжителства удобно с бутафорията, в която копието има познавателна и образователна функция. Оригиналът е единствен по рода си, той вдъхновява. Оригиналът може да е обект на mimesis (подражание) и културна приемственост. Но ако загубим нишката, архетипната позиция се заема от копието (вместо от оригинала) или от копието на копието и т.н., зала с огледала, в която е влязло само отражението на оригинала...

● Композициите са смесена техника - живопис и фотография.
Лимитирани авторски серии до 10 бр., Fine Art Giclée Print - печат (музейно качество) върху хартия Hahnemühle: (100% памук), подписано и номерирано (с холограмата на Hahnemühle гаранция за качество-100 години и сертификат за автентичност). Каширани върху еталбонд, с окачване, защитно UV покритие.


(част от проекта е експониран в Галерия за Чуждестранно изкуство -“10 год. франкофония” София, БГ)   

CC.png
  • Facebook - Grey Circle
baner Ergo 5.png