top of page

ПРОЕКТ ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

● За разширяването на съзнанието и закономерностите в случайността.

● Абстрактните живописни композиции са насложени с авторски фотографии от природата и следите от човека в нея, свързани с визуални символи и присъствието им в езиковата семантика. Посланието препраща към съзидателната енергия на словото, креативността на себепознанието, авторефлексията като път към другия и идентичността. ● Паралелната реалност като нещо не толкова отдалечено, алтернатива за релакс в открадната пауза… като отражение във витрините насложено върху реалността или светлините върху мокрия асфалт. Осъзнаването
на това, което е пред очите ни … за радост от светлината и търсене на знаци без излишен фатализъм.
● Паралелните реалности реализират едновременно всички възможности. Без undo. Кое е началото на тази всеобхватна вероятност или пък къде е входът в градината с разклоняващи се пътеки? - Те може и да са физическа страна на прераждането, когато можеш (или не можеш) да избираш нов живот.  
● Какво трябва да е отношението оригинал – копие? …и други отговори-въпроси… Оригиналът е единствен по рода си, той вдъхновява, може да е обект на mimesis (подражание) и културна приемственост. Бутафорията е удобство, в което копието има познавателна и образователна функция. Но ако загубим нишката, копието измества оригинала. Архетипната позиция вече се заема от копието или от копието на копието и т.н., зала с огледала, в която е влязло само отражението на оригинала...

● Техника - Fine Art Giclée Print (музейно качество), пигментни XDX Ultra Chrome мастила от Epson и защитно UV покритие. 
Лимитирани авторски серии до 10 бр., върху хартия Hahnemühle, подписано и номерирано (с холограмата на Hahnemühle гаранция за качество-100 години и сертификат за автентичност). 


(част от проекта е експониран в Галерия за Чуждестранно изкуство -“10 год. франкофония” -2009 г., София/ БГ и в галерия [a] cube contemporary 2021, София/ БГ )   

bottom of page