PARALLEL REALITY PROJECT

Паралелни реалности като физически и ментални структури, всички възможности се осъществяват едновременно. Oчаквано и необратимо, без undo. Континуумът е отворен.  Кое е началото на всички възможности? Къде е входът в градината с разклоняващи се пътеки? Или пък паралелните реалности да са физическа страна на прераждането, когато в едно друго битие можеш да избираш нов живот.  Какво трябва да е съотношението оригинал – копие? Съвременният човек съжителства удобно с бутафорията, в която копието има познавателна и образователна функция. Оригиналът е единствен по рода си, той вдъхновява. Може да е обект на mimesis

(подражание) въз основа на аналогична гледна точка, тогава говорим за културна приемственост. Но ако загубим нишката, архетипната позиция се заема от копието (вместо от оригинала) или от копието на копието и т.н., зала с огледала, в която е влязло само отражението на оригинала...
В композициите са смесени дигитално живописната реалност (под формата нa живопис) и ежедневната живописност (фотография на реални обекти), оспорвайки си функцията на вдъхновение.


(част от проекта е експониран в Галерия за Чуждестранно изкуство -“10 год. франкофония” София, БГ)   

CC.png
  • Facebook - Grey Circle
baner Ergo 5.png

EЛИЦА БАРАМÓ