top of page

● Проектът фокусира върху екзистенциалните проблеми. Вечната тема за връзката между духа и материята, духовните състояния и движения са разположени в различни хронотопоси (време и място на действието). Представям нашата екзистенция като бавна каменна скулптура в процес на изграждане. И за тази цел избрах монолитния камък като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Наносите на времето изграждат личността като изпитание за свободната воля. Камъкът постепенно придобива индивидуалност според нашия избор и плановете на Великия Архитект - Твореца.  В този смисъл търся да разпозная аполоновия дух... в дионисиевото състояние и схватките между тях. 
● Сред звезден прах Архитектът конструира потенциала на всяка шепа пръст. Индивидът е замислен като монолитно цяло, зависимо от изпитанията за свободната воля. Тя е асансьорът към светлия и осъществен Аз. Независимо от междуетажията, на които може да спре, всеки човек е достоен в перспективата на своето развитие. Човек може да старее като катедрала, с гръб към страха от непознатото, осъзнавайки различните форми на живот. Денят се сменя с нощ, за да настъпи отново утро; щом е пролет - пак ще бъде… вечният кръговрат ни води по спиралата около оста.   
● Техниката на картините е акрил и пастел върху хартия. Върху концепцията ми „Седиментен процес“ работя от няколко години. Това е визуален език със свой синтаксис, който стъпва на математическа логика и линейна перспектива. Пластиката на изображението е резултат от движението на прости или съставни форми. Това е плавно превръщане на една двуизмерна форма в друга. Траекторията на тeзи развиващи се сечения е самата триизмерна форма на образа.   
● Хоризонталната структура на формата пресъздава илюзията за гравитация. В композициите изследвам конструирането на картинното пространство и предпочитам постановката на линейната перспектива пред ефекта на сфумато.  
● Продължението на картините с концептуален текст започнах с този проект. Това са две части от един „диптих“. Макар че понякога думите идват преди цветовете. Концептуалните текстове не обясняват картините и обратно. Те дават възможни насоки за тълкуване на символичната тема на посланието. 
(текстовете са видими в разширен режим) 

куратор Барамó

       
● Показвам проект "Архитекта"  пред публика в различни етапи на развитие, което е част от моя начин на работа: Български Културен Институт – Будапеща/ Унгария 2020; [a] cube contemporary 2018, София; Armory art weeks 2017, Ню Йорк/ САЩ; в рамките на Art meets History project 2016, Брюксел/ Белгия (изложба в контекста на европейски класици на модерността)

bottom of page