painting, boat, black and white

● Проект „Архитектът“ докосва екзистенциални въпроси. Вечната тема за връзката между дух и материя, духовните състояния и движения, разположени в различни хронотопоси (*време и място на действието). Авторката визуализира човешката екзистенция като каменна скулптура в процес на изграждане. Монолитът е избран като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Камъкът постепенно придобива форма и индивидуалност според духовната ни заработка, избори  и плановете на Великия Архитект.    
●„Утаяване в процес“ е ноу-хау на авторката- език за визуално описание на формата и нейното съдържание. Техниката е акрил и пастел върху хартия. 

-personal-memory-detail_edited.jpg

● The state of Topophobia, as an object of psychoanalysis, describes the fear of certain places or situations and is a reaction of the instinct for self-preservation. It is an atavistic reflex designed to protect the individual, no matter if the threat is real or imaginary.
The contradiction here is that in case of fear and depression the resources for maintenance of an active state decrease, but in spite of this topophobia is productive. The reaction of the Irritant drives the body in the parabola toward a personal horizon and awakens the latent nomad. It creates a physical and psychological feeling of reality.

monads atelier-.jpg

Размисли за Монадата (Полиадата) - човешкият дух, неговата видима и невидима страна ... Фокусът е върху божественото просветление - Монада, нетленността на прото-искрата (Alel); личността в отношенията си с времето, монолитността на индивида (латински: individuus - неделим, интегрален).

Монадата се интерпретира от Baramó като сфера - символ на съвършенството в своята цялост, началото докосва края, за да извърви пътя си към новото начало…

ПРОЕКТ ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

journey to the light_edited.jpg

Паралелни реалности като физически и ментални структури, всички възможности се осъществяват едновременно. Oчаквано и необратимо, без undo. Континуумът е отворен.  
Кое е началото на всички възможности? Къде е входът в градината с разклоняващи се пътеки? Или пък паралелните реалности да са физическа страна на прераждането, когато в едно друго битие можеш да избираш нов живот.  Какво трябва да е съотношението оригинал – копие? Съвременният човек съжителства удобно с бутафорията, в която копието има познавателна и образователна функция. Оригиналът е единствен по рода си, той вдъхновява. Може да е обект на mimesis 

ПРОЕКТ СЪСТОЯНИЯ [рисунки]

boredom-detail.jpg

● Състояния на духа, възприемани като ритъм на {ин/е}волюцията. Композициите визуализират човешки състояния, абстрактни по своята същност. Фокусът е върху постоянното духовно-соматично взаимодействие и диалектиката между опозиционните двойки, като напр.: екстровертност / интровертност, радост / болка (физическа / духовна), работохолизъм / мързел, самоконтрол, еуфория / депресия, любов (споменато от световната здравна организация в списъците на болестите с номенклатура F 63.9 ) / страх, фобии / свобода и т.н. ИЛИ етично дефинирани състояния като: похот, лакомия, алчност, леност, гняв, завист, арогантност.

CC.png
  • Facebook - Grey Circle
baner Ergo 5.png

EЛИЦА БАРАМÓ